Szanowni Państwo!

Studia prawnicze ukończyłem w 1979 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów odbyłem etatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie. Po jej ukończeniu i zdaniu egzaminu sędziowskiego pełniłem funkcję asesora sądowego, a następnie sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie w wydziale cywilnym. W roku 1986 rozpocząłem aplikację adwokacką, którą ukończyłem w roku 1989 egzaminem adwokackim. Od tego też roku wykonuję zawód adwokata, początkowo w Zespole Adwokackim nr 2 w Szczecinie, zaś od 1991 roku wykonuję zawód adwokata w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Świadczę usługi adwokackie z zakresu wszystkich dziedzin prawa, jednakże specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Zakres świadczonych przeze mnie usług obejmuje reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, a także przed sądami administracyjnymi innymi instytucjami w postępowaniach administracyjnych i skarbowych oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Udzielam porad prawnych, sporządzam pisemne opinie prawne, pisma procesowe, w tym pozwy w postępowaniu procesowym i wnioski w postępowaniu nieprocesowym oraz egzekucyjnym, pisma zawierające środki odwoławcze w postępowaniu sądowym takie jak zażalenia, apelacje i skargi kasacyjne, sporządzam odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi na decyzje administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Przedstawione powyżej czynności wykonuję we wszystkich rodzajach spraw, w szczególności w sprawach cywilnych, z zakresu prawa handlowego, prawa rodzinnego, w sprawach administracyjnych i podatkowych oraz w sprawach karnych.

Adwokat Szydłowski. Wszelkie prawa zastrzetżone